Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 

Профил на купувача

02.06.2017
Пазарно проучване за събиране на оферти за Доставка и монтаж на оборудването посочено в Приложение № 1 и Приложение № 2 във връзка с изпълнението на проект в Детска градина „Звездица” с официален адрес гр. Кнежа, ул. „Георги Димитров” №36

Пазарно проучване за събиране на оферти за Доставка и монтаж на оборудването посочено в Приложение № 1 и Приложение № 2 във връзка с изпълнението на проект в Детска градина „Звездица” с официален адрес гр. Кнежа, ул. „Георги Димитров” №36

02.06.2017г.
Протокол

Оферта - "Кари-10" ЕООД

Оферта - "Менкаура" ЕООД

Оферта - "Стройнорм" ЕООД


15.03.2017г.
Запитване за оферта

Образци

 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не