Планове и стратегии
МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КНЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.
21.04.2017
Нови възможности за грижа