Профил на купувача
Обява за събиране на оферти за организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано за 2017 г. с Министерство на труда и социалната политика споразумение по Проект „Красива България”.
31.05.2017
Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа