Защита на лични данни
 
 
Новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН Община Червен Бряг и Община Кнежа
27.06.2017
/assets/Voenni/2017/27.06/Obiavi_Shumen_Asenowgr_Vidin_Troqn_001a.png 
 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
                          /assets/Voenni/2017/27.06/Obiavi_Shumen_Asenowgr_Vidin_Troqn_001b.png

     

     Със заповеди ОХ-538/05.06.2017г., № ОХ-543/05.06.2017 г.,  № ОХ-490/25.05.2017 г. на министъра на  отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за офицери за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования както следва:

 

1.1. Във военно формирование 24490 – Асеновград, една длъжност

1.2. Във военно формирование 54060 – Шумен, две длъжности

1.3. Във военно формирование 24430 – Троян, една длъжност

1.4. Офицер във Военно окръжие II степен Видин, една длъжност

 

          Кандидатите за офицери, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако отговарят на следните условия:

  1. към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 50 години.
  2. Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба) и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

  Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая 703 на община Ч. Бряг (понеделник, сряда, и петък) и в стая 112 на община Кнежа (вторник и четвъртък)

Обяви за офицериНа сайта на община Червен Бряг в секция обяви:

http://chervenbryag.bg


За справки:

GSM 0886851886,

във Военно Окръжие Плевен -Тел. 064822921

Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?