Новини
Решение № ПН ЕО 8/2017 г.на РИОСВ- гр. Плевен за необходимостта от извършване на екологична оценка на "Изменение на "Общ устройствен план на Община Кнежа.
04.08.2017
Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа