Профил на купувача
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „ ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ С АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ ДО УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 Г. С 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, с уникален № 00672-2017-0010
24.11.2017

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „ ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ С АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ ДО УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 Г. С 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, с уникален № 00672-2017-0010

24.11.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

 

20.09.2017г.

Обявление

Решение №494 от 20.09.2017

Документация

Образци

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа