Защита на лични данни
 
 
Профил на купувача
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „ ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ С АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ ДО УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 Г. С 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, с уникален № 00672-2017-0010
30.03.2018

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „ ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ С АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ ДО УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 Г. С 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, с уникален № 00672-2017-0010

 

30.03.2018г.

Решение №137 от 29.03.2018г.

Протокол съставен на 07.03.2018г.

 

24.11.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

 

20.09.2017г.

Обявление

Решение №494 от 20.09.2017

Документация

Образци

Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Европа за гражданите
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?