Защита на лични данни
 
 
Новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН Община Червен Бряг и Община Кнежа
02.10.2017

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН

Община Червен Бряг и Община Кнежа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

                         

     

Със заповед № ОХ-978/12.09.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Смолян, Благоевград, Враца, Асеновград, Ямбол и София  както следва:

 1.1. Във в. ф. 28330 – Смолян, 73 длъжности.

1.2. В гарнизони Благоевград и Враца, 60 длъжности.

1.3. Във в. ф. 24490 - Асеновград, 20 длъжности.

1.4. Във в. ф. 54100 - Ямбол, 15 длъжности.

1.5. Във в. ф. 28610 - София, 20 длъжности.

Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 (41) години.

     Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 41 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

  1. Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.
  2. Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).

  Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая 703 на община Ч. Бряг (понеделник, сряда, и петък) и в стая 112 на община Кнежа (вторник и четвъртък)

На сайта на община Червен Бряг в секция обяви:

http://chervenbryag.bg

За справки:

GSM 0886851886,

във Военно Окръжие Плевен -Тел. 064822921

 

ОБЯВА

Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Европа за гражданите
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?