Профил на купувача
Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Доставка на строителни материали, бетон и емулсия за нуждите на Община Кнежа” по 5 обособени позиции.
14.11.2017
Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа