Защита на лични данни
 
 
Новини и Актуална Информация
„Натура 2000 на колела – пътуващо кино“
23.10.2017

Уважаеми съграждани,

На 31 октомври (вторник) в залата на читалище „Борба“ от 16:00 ч. ще бъде представен филма „Те отлитат“ в рамките на инициативата „Натура 2000 на колела – пътуващо кино“, която се осъществява по проект „ПрироДА“, изпълняван от Издателство „Просвета“ в партньорство с Българското дружество за защита на птиците към програма LIFE на ЕС. Прожекцията е възможна благодарение на съдействието и подкрепата на Община Кнежа. 
Очакваме ученици, учители и всеки който желае да дойде и да се наслади на красиви кадри от нашата природа заснети от снимачния екип в продължение на повече от година. ВХОД СВОБОДЕН!
Филмът „Те отлитат“ е приказка за птиците, но за онези от тях, които днес са изправени пред заплахата от изчезване от природата. Все още имаме шанса да ги видим в естествената им среда, но ако не положим общи усилия за опазването им бъдещото им е несигурно. 
Натура 2000 на колела – пътуващо кино има за цел да срещне българската публика в много на брой малки и големи населени места в страната с филми, които разказват по увлекателен начин за красотата и богатството на нашата природа.

Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Европа за гражданите
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?