Профил на купувача
Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с изх. № 0400- 225/07.12.2017 г. предмет: „Доставка на автомобил- употребявана автовишка”
20.12.2017
Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа