Протоколи ОбС
Протокол №50
29.12.2017

Протокол №50 от редовно заседание на Общински съвет Кнежа проведено на 22.12.2017г.

Във протокола са заличени лични данни съгласно ЗЗЛД.

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа