Защита на лични данни
 
 
Протоколи ОбС
Протокол №50
29.12.2017

Протокол №50 от редовно заседание на Общински съвет Кнежа проведено на 22.12.2017г.

Във протокола са заличени лични данни съгласно ЗЗЛД.

Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Европа за гражданите
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?