Защита на лични данни
 
 
Профил на купувача
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - ГР. КНЕЖА”,ПОДОБЕКТ:
04.04.2018

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ ДОИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ - ГР. КНЕЖА”,ПОДОБЕКТ: Отводнителна зона II,ПЪРВИ ЕТАП: „Канализация на ул.”Назъм Хикмет”- гр.Кнежа”,МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Начало – о.к.653, през о.к. 654 до о.к. 524 и включване в съществуващата канализация по ул.”Родопи”, с уникален № 00672-2018-0003.

 

04.04.2018г.

Решение №150 от 04.04.2018г.

Протокол №2 съставен на 27.03.2018г.

Протокол №3 съставен на 02.04.2018г.

 

27.03.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти изх. № 5300-58/27.03.2018 г.

Протокол 1 съставен на 23.03.2018 г.

 

06.02.2018г.

Обявление 0400-29 от 06.02.2018г.

Решение №47 от 06.02.2018г.

Документация

Образци

Работен проект

Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Европа за гражданите
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?