Защита на лични данни
Профил на купувача
Поръчка по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с изпратена покана изх. № 5300-30/14.02.2018 г. до определено лице за подаване на оферта за изпълнение на поръчка с предмета: „Осъществяване на авторски надзор по проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система”, в т.ч. ремонт на улични платна и тротоари“
07.06.2018

14.02.2018 г. Поръчка по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с изпратена покана изх. № 5300-30/14.02.2018 г. до определено лице за подаване на оферта за изпълнение на поръчка с предмета: „Осъществяване на авторски надзор по проект „Рехабилитация на улична мрежа на град Кнежа след завършени ремонти на канализационна система”, в т.ч. ремонт на улични платна и тротоари“

07.06.2018г.

Договор №289 от 07.06.2018г.

26.04.2018

Решение №201 от 26.04.2018г.

Протокол съставен на 24.04.2018г.

 

14.02.2018г.

Решение №71 от 14.02.2018г.

Покана до Архитект Проект ЕООД 5300-30 от 14.02.2018г.

Образци

Портал за отворени данни на Република България
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?