Защита на лични данни
 
 
Новини и Актуална Информация
Покана за участие в избор на членове на националния Съвет на децата на общинско ниво
13.03.2018

Община Кнежа, обявява покана за участие в избор на членове на националния Съвет на децата на общинско ниво. В изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на детето, Съветът на децата е консултативен орган към Председателя на Агенцията за защита на детето, като по този начин се цели да се насърчава детското участие в изработването на политики и вземане на решения.

Всяко дете от Община Кнежа до 18 годишна възраст може да бъде предложено за член на този Съвет по едно от следните направления:

- Членове на училищни форми на самоуправление, съгласно чл.171 на ЗПУО, или детски/младежки съвети, парламенти и др.

- Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

- Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социалните услуги за деца;

- Индивидуални кандидатури.

Всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления!!!

Документите за кандидатстване (Приложение 1) от утвърдената Процедура за избор на членове на Съвета на децата, можете да намерите в линка по-долу. Кандидатстване: до 24 май 2018 г. на адрес:

гр. Кнежа

ул. „Марин Боев” №69                                                                    

До Кмета на Община Кнежа

или на електронен адрес: obstina_kneja@abv.bg

Комисия, назначена от Кмета, ще разгледа получените предложения, ще направи подбор и ще излъчи 3 кандидатури за членове на Съвета по всяко направление от името на Община Кнежа за участие в избора на областно ниво.

Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Европа за гражданите
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?