Защита на лични данни
Новини и Актуална Информация
Военно окръжие Плевен Обявява свободни работни места за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система
25.05.2018
/assets/Voenni/2017/27.06/Obiavi_Shumen_Asenowgr_Vidin_Troqn_001a.png
 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
 

за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система

 

  Със заповед  № ОХ-372/02.05.2018г. на министъра на  отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в

страната и в чужбина, както следва:


 1. 1. За военно формирование 42520-Щръклево - 2 длъжности
 2. За военно формирование 28540-Труд - 2 длъжности  
 3. За военно формирование 34820-Батак - 1 длъжност  

  4.3а военно формирование 44380-Братово - 3 длъжности    

 1. За военно формирование 28770-Балчик - 3 длъжности  
 2. За военно формирование 54320-Божурище - 11 длъжности

  7.3а военно формирование 28000-Граф Игнатиево - 9 длъжности

 1. За военно формирование 32040-Крумово - 9 длъжности  
 2. За военно формирование 52090-Долна Митрополия - 4 длъжности
 3. За военно формирование 26030-Безмер - 5 длъжности  
 4. За военно формирование 34420-Костинброд – 4 длъжности

  12.3а военно формирование 32610-Банкя - 5 длъжности    

 1. За военно формирование 26720-Черноморец - 4 длъжности
 2. За военно формирование 52860-Кичево - 4 длъжности

15.3а военно формирование 36150-Стара Загора - 5 длъжности

 1. За военно формирование 34630-Божурище - 4 длъжности
 2. За военно формирование 36780-Шабла - 3 длъжности

Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 (41) години.

     Възрастта от 41 години се прилага по отношение на кандидатите за войници, които отговарят на следните условия:

 1. Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.
 2. Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).

Срокът за подаване на документи е от 20.06..2018 г. до 29.06.2018г.

  Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая 703 на община Ч. Бряг (понеделник, сряда, и петък) и в стая 112 на община Кнежа (вторник и четвъртък)

На сайта на Министерството на отбраната в секция документи:

https://www.mod.bg/bg/documents.html

На сайта на община Червен Бряг в секция обяви:

http://chervenbryag.bg

 

За справки:

GSM 0886851886,

във Военно Окръжие Плевен -Тел. 064822921


Обява на ВВС
Избори
Портал за отворени данни на Република България
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?