Защита на лични данни
Обявления
Община Кнежа обявява процедура по набиране на персонал
31.05.2018
Община Кнежа обявява процедура по подбор и наемане на персонал във връзка с Проект "Създаване на социално предприятие "Шивашки цех" в Община Кнежа"


Информация за проекта

Процедура по подбор

Заповед за назначаване на комисия за подбор
Документи за кандидатстване

Заявка за участие

Автобиография

Декларация

Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда

Декларация - целева група
Избори
Портал за отворени данни на Република България
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?