Защита на лични данни
 
 
Профил на купувача
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ С АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ ДО УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 Г. С 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, с уникален номер: 00672-2018-0014.
10.09.2018
Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Европа за гражданите
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?