Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Новини и Актуална Информация
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН
14.11.2018
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ПЛЕВЕН
5800, Плевен, ул.”Сан Стефано” № 43А, тел.064 822 921, факс: 064 828 135,
 
ОБЯВЯВА
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА в БА
Към 08.11.2018г.

 

 

Със заповед № ОХ-871/25.10.2018 г. е

разкрита  процедура  по  обявяване  на  вакантна офицерска  длъжност  във военно формирование  42130-Боровец  за  приемане  на  военна  служба  на  лице, завършило  гражданско  висше  училище  в  страната  или  чужбина.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ  ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН е до 04.01.2019г.


 

Със заповед  ОХ-866/23.10.2018г. на министъра на  отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на вакантна офицерска длъжност в Централно Военно Окръжие за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище, в страната или чужбина.

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ  ВЪВ ВО - ПЛЕВЕН е до 26.11.2018Г.

 

Със заповед  ОХ-865/23.10.2018г. на министъра на  отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 9 /девет/ вакантни офицерски длъжности в Централно Военно Окръжие които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН е до 05.12.2018 г.

 

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ И ОБЩИНА КНЕЖА

 

Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая №703 на община Ч. Бряг и в стая №112 на община Кнежа .

На сайта на Министерството на отбраната в секция документи:

https://www.mod.bg/bg/documents.html

На сайта на община Червен Бряг в секция обяви:

http://chervenbryag.bg

За справки: 064822921 – ВО ПлевенОбяви

Избори
Портал за отворени данни на Република България
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?