Наредба №27
09.10.2015
Наредба №27 - за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на община Кнежа тук!

Наредба №22 - изменена на 31.08.2015г.
31.08.2015
Наредба №22 за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Кнежа тук

Наредба №4
10.07.2015
Наредба №4 - за реда за придобиване управление и разпореждане с общински имущество тук!

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа