Наредба №26
05.06.2015
Наредба №26 - За овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Кнежа тук!

Наредба №1 - отменена/архив/
05.06.2015
Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество в Община Кнежа

Наредба №25
02.06.2014
Наредба №25 - за цялостна организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Кнежа

Наредба №24
10.05.2014
Наредба №24 - за опазване на околната среда и управление отпадъците на територията на община Кнежа

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа