Наредба №3 за търговската дейност на територията на Община Кнежа
30.12.2013
Наредба №3 за търговската дейност на територията на Община Кнежа тук

Наредба №19 - отменена /архив/
10.05.2013
Наредба №19 за управление на общинските пътища Кнежа тук

Наредба №5
30.03.2012
Наредба №5 за пожарната безопасност на територията на Община Кнежа

Наредба №21
09.09.2011
НАРЕДБА №21 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА – ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА КНЕЖА

Наредба №13
04.04.2011
Наредба №13 за управление и упражняване правата на Община Кнежа в качеството и на собственик върху търговски дружества с общинско участие в капитала

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа