Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 
30.03.2012
Наредба №5

Наредба №5 за пожарната безопасност на територията на Община Кнежа


09.09.2011
Наредба №21

НАРЕДБА №21 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА – ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА КНЕЖА


04.04.2011
Наредба №13

Наредба №13 за управление и упражняване правата на Община Кнежа в качеството и на собственик върху търговски дружества с общинско участие в капитала


24.08.2010
Наредба №20

Наредба No.20 за реда за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи


31.03.2009
Наредба №7 - отменена

Наредба №7 за управление отпадъците и поддържане чистотата на територията на община Кнежа


 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не