Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 
31.03.2009
Наредба №4

Наредба No.4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


16.10.2008
Наредба №15

Наредба №15 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти


16.10.2008
Наредба №17

Наредба No.17 за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, за заздравяване или премахване на строежи на територията на община Кнежа


16.10.2008
Наредба №18

Наредба No.18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Кнежа


15.03.2007
Наредба №6 - отменена

Наредба №6 за реда и условията при предоставяне на концесии на имоти публична общинска собственост


15.03.2007
Наредба №2 - отменена /архив/

Наредба №2 за регистрация и отглеждане на кучета на територията на община Кнежа


 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не