Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 
13.07.2015
Предложение за изменение на наредба

Предложение за приемане на наредба за изменение на Наредба №22 за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на Община Кнежа тук!


04.05.2015
Проект на наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Кнежа

Проект на наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Кнежа


23.04.2015
Наредба №9

Проект за допълнение към наредба №9 на Общински съвет Кнежа за 'определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги'.


23.04.2015
Наредба №4

Проект за изменение на наредба №4 на Общински съвет Кнежа за 'реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество'.


23.04.2015
Наредба №1

Проект за допълнение на наредба №1 на Общински съвет Кнежа за 'поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество в Община Кнежа'.


01.04.2014
Наредба №7

Наредба №7 за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община КнежаНа основание чл. 22, ал.3 от Закона за управление на отпадъците ще се проведе публично обсъждане на Наредба №7 за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Кнежа, което ще се състои на 08.04.2014г. от 14,00 часа в сградата на Социален комплекс /кухня майка/ гр.Кнежа.  За контакти се обръщайте към гл. експерт "Екология" - Миглена Горнишка, стая №307 в сградата на Община Кнежа, тел. 72 55.


 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не