Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 
27.02.2014
План за развитие

План за развитие на община Кнежа за периода 2014 - 2020 г. тук


04.04.2011
Наредба

Наредба №11 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и условията и реда за поемането на общински дълг.


13.01.2011
Наредба

НАРЕДБА №16 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА


 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не