Правилник за организацията на Общинския съвет - Кнежа
20.11.2015
Правилник за организацията на Общинския съвет - Кнежа в сила от 17.11.2015г.

Етичен кодекс
20.11.2015
Етичен кодекс на общинския съветник

Устройствен правилник
18.11.2015
Устройствен правилник на общинска администрация Кнежа в сила от 16.11.2015г. тук!

Вътрешни правила за административно обслужване
25.03.2015
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Кнежа тук

Вътрешни правила за административно обслужване - /отм./(архив)
20.10.2014
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Кнежа тук

Правилник за организацията на Общинския съвет - Кнежа
03.02.2014
Правилник за организацията на Общинския съвет - Кнежа актуален към Януари 2014г. тук

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа