Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 
14.01.2014
Правилник - Отпуски

Вътрешен правилник за ползване, прекъсване и отлагане на различните видове отпуски в Общинска Администрация - Кнежа тук


03.07.2013
Правилник за организацията на Общинския съвет - Кнежа

Правилник за организацията на Общинския съвет - Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация 2011-2015


30.10.2012
Устройствен правилник /отм./ (архив)

Устройствен правилник на общинска администрация - Кнежа в сила от 30.10.2012г.


29.11.2011
Етичен кодекс

Етичен кодекс на общинския съветник


13.04.2011
Устройствен правилник /отм./ (архив)

Устройствен правилник на общинска администрация - Кнежа /отм./ (архив)


31.07.2008
Устройствен правилник /отм./ (архив)

Устройствен правилник на Община Кнежа в сила от 26. 07. 2008 г./ отм./ (архив)


 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не