Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 
22.06.2015
Програма

Програма за опазване на околната среда на Община Кнежа 2010-2014


15.07.2014
Програма за поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни формирования

Програма за поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни формирования (ДФ) и такива от смесен тип в общините от област Плевен за периода 2014-2020 година тук


01.04.2014
План за развитие

План за развитие на община Кнежа за периода 2014 - 2020 г.Предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Кнежа за периода 2014-2020г.Програма за реализация на ОПР 2014-2020г.Протокол: Решение на Общински съвет Кнежа за приемане на ОПР 2014-2020г.


18.06.2013
План и таблица

План за действие на Община Кнежа в изпълнение на областната стратегия за интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на ромите ситуацияДейности за реализиране целите на програмата


07.02.2013
ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (ПЕЕ) НА ОБЩИНА КНЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016Г.

ПЕЕ на гр. Кнежа за периода 2013-2016г. тук


01.07.2011
Препис

Препис - извлечение по Протокол №85 от заседание на Общински съвет на 24.06.2011г.


 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не