Програма
22.06.2015
Програма за опазване на околната среда на Община Кнежа 2010-2014

Програма за поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни формирования
15.07.2014
Програма за поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни формирования (ДФ) и такива от смесен тип в общините от област Плевен за периода 2014-2020 година тук

План за развитие
01.04.2014
План за развитие на община Кнежа за периода 2014 - 2020 г.Предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Кнежа за периода 2014-2020г.Програма за реализация на ОПР 2014-2020г.Протокол: Решение на Общински съвет Кнежа за приемане на ОПР 2014-2020г.

План и таблица
18.06.2013
План за действие на Община Кнежа в изпълнение на областната стратегия за интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на ромите ситуацияДейности за реализиране целите на програмата

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (ПЕЕ) НА ОБЩИНА КНЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016Г.
07.02.2013
ПЕЕ на гр. Кнежа за периода 2013-2016г. тук

Препис
01.07.2011
Препис - извлечение по Протокол №85 от заседание на Общински съвет на 24.06.2011г.

Нови възможности за грижа