Годишен доклад за 2016г. за наблюдение на изпълнението на "Общински план за развитие на Община Кнежа 2014-2020г.
16.03.2017

Програма
22.06.2015
Програма за опазване на околната среда на Община Кнежа 2010-2014

Програма за поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни формирования
15.07.2014
Програма за поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни формирования (ДФ) и такива от смесен тип в общините от област Плевен за периода 2014-2020 година тук

План за развитие
01.04.2014
План за развитие на община Кнежа за периода 2014 - 2020 г.Предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Кнежа за периода 2014-2020г.Програма за реализация на ОПР 2014-2020г.Протокол: Решение на Общински съвет Кнежа за приемане на ОПР 2014-2020г.

План и таблица
18.06.2013
План за действие на Община Кнежа в изпълнение на областната стратегия за интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на ромите ситуацияДейности за реализиране целите на програмата

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа