План
01.07.2011
Междинна оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Кнежа за периода 2007 – 2010 г.

План
01.07.2011
Актуализиран документ за изпълнение на общинския план за развитие на община кнежа за периода 2011 – 2013 г.

цели
11.05.2011
Цели на Община Кнежа за 2011г.

Таблица
16.03.2011
Индикативна финансова таблица

План
16.03.2011
План за развитие на Община Кнежа за периода 2007-2013 година

Приоритети
16.03.2011
Приоритети на Община Кнежа

Нови възможности за грижа