Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 
01.07.2011
План

Междинна оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Кнежа за периода 2007 – 2010 г.


01.07.2011
План

Актуализиран документ за изпълнение на общинския план за развитие на община кнежа за периода 2011 – 2013 г.


11.05.2011
цели

Цели на Община Кнежа за 2011г.


16.03.2011
Таблица

Индикативна финансова таблица


16.03.2011
План

План за развитие на Община Кнежа за периода 2007-2013 година


16.03.2011
Приоритети

Приоритети на Община Кнежа


 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не