ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (ПЕЕ) НА ОБЩИНА КНЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016Г.
07.02.2013
ПЕЕ на гр. Кнежа за периода 2013-2016г. тук

Препис
01.07.2011
Препис - извлечение по Протокол №85 от заседание на Общински съвет на 24.06.2011г.

План
01.07.2011
Междинна оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Кнежа за периода 2007 – 2010 г.

План
01.07.2011
Актуализиран документ за изпълнение на общинския план за развитие на община кнежа за периода 2011 – 2013 г.

цели
11.05.2011
Цели на Община Кнежа за 2011г.

Таблица
16.03.2011
Индикативна финансова таблица

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа