План
16.03.2011
План за развитие на Община Кнежа за периода 2007-2013 година

Приоритети
16.03.2011
Приоритети на Община Кнежа

План
16.03.2011
План за действие

Стратегия
10.03.2009
Стратегия за управлението на общинската собственост в община Кнежа за периода 2009 - 2011 г.

Програма
10.03.2009
Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Кнежа през 2009 г.

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа