Протокол №39
04.05.2017
Протокол №39 от редовно заседание на Общински съвет - Кнежа проведено на 28.04.2017 г.

Протокол №38
12.04.2017
Протокол №38 от извънредно заседание на Общински съвет - Кнежа проведено на 11.04.2017 г.

Протокол №37
06.04.2017
Протокол №37 от редовно заседание на Общински съвет - Кнежа проведено на 31.03.2017 г. 

Протокол №36
23.03.2017
Протокол №36 от извънредно заседание на Общински съвет - Кнежа проведено на 22.03.2017г.

Протокол №35
06.03.2017
Протокол №35 от редовно заседание на Общински съвет - Кнежа проведено на 28.02.2017 г. 

Протокол №34
06.02.2017
Протокол №34 от извънредно заседание на Общински съвет - Кнежа проведено на 02.02.2017г.

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа