Протокол №35
06.03.2017
Протокол №35 от редовно заседание на Общински съвет - Кнежа проведено на 28.02.2017 г. 

Протокол №34
06.02.2017
Протокол №34 от извънредно заседание на Общински съвет - Кнежа проведено на 02.02.2017г.

Протокол №33
06.02.2017
Протокол №33 от редовно заседание на Общински съвет - Кнежа проведено на 30.01.2017г.

Протокол №32
28.12.2016
Протокол №32 от редовно заседание на Общински съвет-Кнежа проведено на 23.12.2016 г.

Протокол №31
15.12.2016
Протокол №31 от извънредно заседание на Общински съвет - Кнежа проведено на 14.12.2016г.

Протокол №30
07.12.2016
Протокол №30 от редовно заседание на Общински съвет - Кнежа проведено на 30.11.2016г.

Нови възможности за грижа