Протокол №29
21.11.2016
Протокол №29 от извънредно заседание на Общински съвет - Кнежа проведено на 18.11.2016г.

Протокол №28
03.11.2016
Протокол №28 от редовно заседание на Общински съвет Кнежа проведено на 31.10.2016г.

Протокол №27
11.10.2016
Протокол №27 от извънредно заседание на Общински съвет Кнежа проведено на 10.10.2016г.

Протокол №26
05.10.2016
Протокол №26 от редовно заседание на Общински съвет Кнежа проведено на 30.09.2016г.

Протокол №25
17.09.2016
Протокол №25 от извънредно заседание на Общински съвет Кнежа проведено на 15.09.2016г.

Протокол №24
01.09.2016
Протокол №24 от редовно заседание на Общински съвет Кнежа проведено на 31.08.2016г.

Нови възможности за грижа