Протокол №26
05.10.2016
Протокол №26 от редовно заседание на Общински съвет Кнежа проведено на 30.09.2016г.

Протокол №25
17.09.2016
Протокол №25 от извънредно заседание на Общински съвет Кнежа проведено на 15.09.2016г.

Протокол №24
01.09.2016
Протокол №24 от редовно заседание на Общински съвет Кнежа проведено на 31.08.2016г.

Протокол №23
01.09.2016
Протокол №23 от извънредно заседание на Общински съвет Кнежа проведено на 30.08.2016г.

Протокол №22
08.08.2016
Протокол №22 от ивънредно заседание на Общински съвет Кнежа проведено на 05.08.2016г.

Протокол №21
03.08.2016
Протокол №20 от редовно заседание на Общински съвет Кнежа проведено на 29.07.2016 г

Нови възможности за грижа