Протокол №33
06.02.2017
Протокол №33 от редовно заседание на Общински съвет - Кнежа проведено на 30.01.2017г.

Протокол №32
28.12.2016
Протокол №32 от редовно заседание на Общински съвет-Кнежа проведено на 23.12.2016 г.

Протокол №31
15.12.2016
Протокол №31 от извънредно заседание на Общински съвет - Кнежа проведено на 14.12.2016г.

Протокол №30
07.12.2016
Протокол №30 от редовно заседание на Общински съвет - Кнежа проведено на 30.11.2016г.

Протокол №29
21.11.2016
Протокол №29 от извънредно заседание на Общински съвет - Кнежа проведено на 18.11.2016г.

Протокол №28
03.11.2016
Протокол №28 от редовно заседание на Общински съвет Кнежа проведено на 31.10.2016г.

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа