Протокол №23
01.09.2016
Протокол №23 от извънредно заседание на Общински съвет Кнежа проведено на 30.08.2016г.

Протокол №22
08.08.2016
Протокол №22 от ивънредно заседание на Общински съвет Кнежа проведено на 05.08.2016г.

Протокол №21
03.08.2016
Протокол №20 от редовно заседание на Общински съвет Кнежа проведено на 29.07.2016 г

Протокол №20
04.07.2016
Протокол №20 от редовно заседание на Общински съвет Кнежа проведено на 30.06.2016 г

Протокол №19
13.06.2016
Протокол №19 от извънредно заседание на Общински съвет Кнежа проведено на 10.06.2016г.

Протокол №18
07.06.2016
Протокол от редовно заседание на Общински съвет Кнежа проведено на 31.05.2016г.

Нови възможности за грижа