Съобщение: Издадено разрешение за строеж
28.03.2014
Съобщение: Издадено е разрешение за строеж №16 от 27.03.2014г.

Съобщение: Разрешение за строеж
08.03.2014
Съобщение: Разрешение за строеж №14 от 07.03.2014г. тук

Съобщение: Заповед за допълване на разрешение за стоеж
08.03.2014
Съобщение: Заповед №2 от 7.3.2014г. за допълване на разрешение за стоеж №12 от 12.04.2013г.

Съобщение: Издадено разрешение за строеж
28.02.2014
Разрешение за строеж №11 от 27.02.2014г. за обект "Склад за препарати за растителна защита и ограда"

Обявление за замяна на имот
19.02.2014
Обявление за замяна на имот с вх. №9400-140 от 17.02.2014г. тук

Съобщение: Издадено разрешение за строеж
17.02.2014
Съобщение: Издадено разрешение за строеж за обект "Навес за селскостопанска техника" в местността Мерата тук

Нови възможности за грижа