Обявление за замяна на имот
19.11.2013
Обявление за замяна на имот във връзка с проект: "Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци в гр. Кнежа"

Обява на фирма "Проучване и добив на нефт и газ" АД
09.07.2013
Обява на фирма "Проучване и добив на нефт и газ" АД - инвестиционно предложение

Заповед №266 - Търг за отдаване на общински имоти
20.06.2013
Заповед №266 - Търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти в землището на село Бреница

Обявление
14.06.2013
Искане с вх.№ 94 00-457 / 17.05.2013г. за замяна на медицинска апаратура с имот общинска собственост тук

Молба вх. №9400-171/20.02.2013г.
13.05.2013
Молба с вх. №9400-171/20.02.2013г. за извършване на замяна на частна с общинска земя.

Искане вх. №5300-253/12.03.2013г.
13.05.2013
Искане вх. №5300-253/12.03.2013г. за извършване на замяна на частна с общинска земя.

Нови възможности за грижа