Проекти за общи условия на "Кнежа Газ" ООД
28.10.2015
Проект - Общи условия за разпределение на природен газ, присъединяване и достъп до газоразпределителната мрежа на "Кнежа Газ" ООД тук!Проект - общи условия за снабдяване с природен газ на "Кнежа Газ" ООД тук!

Суми за внасяне в банковата сметка за чужди средства на ОД "Земеделие" Плевен от ползвателите на земеделски земи в община Кнежа, разпределени по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ (т.нар 'Бели петна)'
14.10.2015
За масиви в землището на гр. Кнежа - Заповед № 339/01.10.2015г. тук!За масиви в землището на с. Бреница - Заповед № 338/01.10.2015г. тук!За масиви в землището на с. Еница - Заповед № 286/01.10.2015г. тук!За масиви в землището на с. Лазарово - Заповед № 283/01.10.2015г. тук!

Информация по наредба за условия и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда
08.09.2015
08.09.2015г. Информация по наредба за условия и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда за обект “Реконструкция и обновяване на съществуващ лесопарк „Гергана”, реконструкция и разширяване на съществуващ зоопарк, нови къмпинг, спортен комплекс и фазанария” в ПИ №592001, в землището на гр. Кнежа, община Кнежа

Обявление - изработен проект за Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ 732056 по КВС на гр. Кнежа в местноста "Мерата"
31.08.2015
Подробности тук!

Община Кнежа обявява конкурс за продажба на недвижими имоти
19.08.2015
Община Кнежа обявява конкурс с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост със номера 732043, 732044 и 732045. Търгът ще се проведе на 17.09.2015г.

Конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
27.07.2015
Конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост тук!

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа