Съобщение: Издадено разрешение за строеж
17.02.2014
Съобщение: Издадено разрешение за строеж за обект "Навес за селскостопанска техника" в местността Мерата тук

Съобщение: Издадено разрешение за строеж на "Проучване и добив на нефт и газ" АД
03.02.2014
Съобщение: Издадено разрешение за строеж на "Проучване и добив на нефт и газ" АД

Обява за общественоста
19.12.2013
Инвестиционно предложение на Община Кнежа за Нов общински път - пътна връзка между ПЪТ II-13 Кнежа - Искър и ул. 'Калиакра' гр.Кнежа

Обявление за замяна на имот
19.11.2013
Обявление за замяна на имот във връзка с проект: "Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци в гр. Кнежа"

Обява на фирма "Проучване и добив на нефт и газ" АД
09.07.2013
Обява на фирма "Проучване и добив на нефт и газ" АД - инвестиционно предложение

Заповед №266 - Търг за отдаване на общински имоти
20.06.2013
Заповед №266 - Търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти в землището на село Бреница

Нови възможности за грижа