Обява за Обществеността: Инвестиционно предложение
05.08.2014
Инвестиционно предложение от Величко Пенов Андреев и Община Кнежа

Обявление: Изменение на подробен устройствен план
01.08.2014
Обявление: Изменение на подробен устройствен план - подробности тук

Обява: Продава се имот на улица Родопи №7
10.06.2014
Обява: Продава се имот на улица Родопи №7, цена по споразумение. За контакти тел. 09132 92-07 или мобилен 0878 533 594

Обявление за замяна на имот-15.05.2014г.
15.05.2014
Обявление за замяна на имот по искане с вх. №94 00 - 347/16.04.2014г.

Съобщение: Издадено разрешение за строеж
28.03.2014
Съобщение: Издадено е разрешение за строеж №16 от 27.03.2014г.

Съобщение: Разрешение за строеж
08.03.2014
Съобщение: Разрешение за строеж №14 от 07.03.2014г. тук

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа