Община Кнежа обявява конкурс за продажба на недвижим имот
21.07.2015
Община Кнежа обявява конкурс със явно наддаване за продажба на недвижим имот №735034. Конкурсът ще се проведе на 24.08.2015г. тук!

Община Кнежа обявява конкурс за продажба на недвижим имот
21.07.2015
Община Кнежа обявява конкурс със явно наддаване за продажба на недвижим имот №054012. Конкурсът ще се проведе на 24.08.2015г. тук!

Съобщение съгласно чл. 62а , ал.1 от Закона за водите
07.07.2015
Съобщение съгласно чл. 62а , ал.1 от Закона за водите - процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения тук!

Обява на Областен Военен Отдел
19.01.2015
Конкурс с кандидати за военна служба - повече информация тук

Съобщение
24.11.2014
Разрешение за строеж по проект: "Промишлена газова инсталация на зърносушилня" към "База за съхранение на сухо зърно - силозен тип" тук

Съобщение
24.11.2014
Разрешение за стоеж по проект: "Разпределителен газопровод в ПИ 739008 - Североизточен район - извън строителни граници" тук

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа