Обявление: Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост
09.01.2018

Заповед №1 от 02.01.2018г. за сключване на договори за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост
02.01.2018


Обявление: Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост
16.11.2017

Обявление: Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост
16.11.2017

Резултат от обявление на нормативен акт
15.11.2017

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа