Уведомление за инвестиционно предложение
23.06.2017
Уведомление за инвестиционно предложение от Захари Йорданов: "Технически инвестиционен проект за обект: Основен ремонт и пристройка на съществуващ гараж за снек бар"

Обява: Предложение на "Кнежа ГАЗ" ООД за цени за разпределение, снабдяване и присъединяване към газоразпределителната мрежа за периода 2016-2020 година
15.06.2017
Обява: Предложение на "Кнежа ГАЗ" ООД за цени за разпределение, снабдяване и присъединяване към газоразпределителната мрежа за периода 2016-2020 година

Покана за изразяване на интерес по Проект: "Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа"
13.06.2017
Покана за изразяване на интерес

Програма ""Осигуряване на топъл обяд в община Кнежа""
31.05.2017
Община Кнежа стартира прием на заявления от кандидат - потребители за ползване на социалната услуга "топъл обяд".

Търг с явно наддаване за отдаване на общинска земя - 27.06.2017 г.
30.05.2017
Търг с явно наддаване за отдаване на общинска земя - 27.06.2017 г.

Съобщение относно нормите за пожарна безопастност за престоящата жътвена кампания 2017 г.
18.05.2017
Съобщение относно нормите за пожарна безопастност за престоящата жътвена кампания 2017 г. Заповед 277/18.05.2017 г.  

Нови възможности за грижа