Обявление: Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост
18.10.2017

Заповеди за разпределението на масивите земеделски земи за позлване за стопанската 2017-2018г. на територията на Община Кнежа
16.10.2017

Резултат от обявление на нормативен акт
16.10.2017

График за сметоизвозване за месец Октомври 2017г.
25.09.2017

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа