ОБЯВЛЕНИЕ: Стартира частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
24.08.2017

Обявление: Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост
16.08.2017

График за провеждане на заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ
14.08.2017

Заповед РД-227 от 04.08.2017г. на основание чл.37, ал.1 от ЗСПЗЗ
09.08.2017

Обява за Обществеността: инвестиционно предложение на Община Кнежа
31.07.2017

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа