Списък на обявените свободни работини места към 09.05.2017 г.
10.05.2017
Списък на обявените свободни работини места към 09.05.2017 г.


Уведомление за инвестиционно предложение на Петя Величкова Андреева и Величко Пенов Андреев за "Магазин за промишлени-нехранителни стоки с площ 80.00 кв. м. на адрес ул. Димитър Бутански №46"
13.03.2017

Уведомление за инвестиционно предложение на Цветан Величков Андреев за "Изграждане на "Навес от дървена конструкция" в имот на адрес ул. Димитър Бутански №74"
13.03.2017

Списък на имотите за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти със пасищни селскостопански животни
28.02.2017

Изработка на ПУП-Парцелен план за обект "Междуселищна оптична кабелна разпределителна мрежа"
24.02.2017
Община Кнежа обявява разрешаване на изработка на ПУП-Парцелен план за обект "Изграждане на междуселищна оптична кабелна разпределителна мрежа за пренос на данни с цел подобряване на качеството на получаваните сигнали за кабелна телевизия и интернет.

Заповед № ТУ-09-01 от 21.02.2017г.

Обявление

Нови възможности за грижа