Обявление: Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост
24.07.2017

Обявление: Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост
18.07.2017
Обявление: Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост на 21.08.2017г. от 14:00

Уведомление за инвестиционно предложение
18.07.2017
Уведомление за инвестиционно предложение на фирма "Олива" АД

Уведомление за инвестиционно предложение
26.06.2017
Уведомление за инвестиционно предложение на Цветан Зиновиев за Изграждане на "Едноетажна сграда - работилница за производство и продажба на закуски"

Уведомление за инвестиционно предложение
23.06.2017
Уведомление за инвестиционно предложение от Захари Йорданов: "Технически инвестиционен проект за обект: Основен ремонт и пристройка на съществуващ гараж за снек бар"

Обява: Предложение на "Кнежа ГАЗ" ООД за цени за разпределение, снабдяване и присъединяване към газоразпределителната мрежа за периода 2016-2020 година
15.06.2017
Обява: Предложение на "Кнежа ГАЗ" ООД за цени за разпределение, снабдяване и присъединяване към газоразпределителната мрежа за периода 2016-2020 година

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа