Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 
25.11.2016
Обявление: Търг с явно наддаване

17.11.2016
Обява за обществеността: инвестиционно предложение на Община Кнежа

Инвестиционно предложение: Изменение на Подробен Устройствен План - План за Застрояване на УПИ I-2968 и ново обеазуван УПИ IV, квартал №183 по действащия ПРЗ на гр. Кнежа


15.11.2016
Обявление за замяна на земя

Община Кнежа съобщава за постъпило заявление за замяна на частен обект и частни земи с общинска собственост


04.11.2016
Обявление

Обявление - разработен е Подробен устройствен план - Парцелен план (ПУП - ПП) на елементите на техническата инфраструктура, като самостоятелна част от КПИИ


03.11.2016
Разрешение

Разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива


14.10.2016
Oбявление - разпределение на масиви за стопанската 2016-2017г.

 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не