График за сметоизвозване за месец Април 2018г.
29.03.2018

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН Община Червен Бряг и Община Кнежа
29.03.2018

/assets/Voenni/2017/27.06/Obiavi_Shumen_Asenowgr_Vidin_Troqn_001a.png

 


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

 

 


за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система

                         


     Със заповеди  № ОХ-211/12.03.2018г. на министъра на  отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования както следва: 1. 1. за в. ф. 26340– София – 4 длъжности.

 2. за в. ф. 46390 – София – 6 длъжности

 3. за в. ф. 34610 – София – 15 длъжности

 4. за в. ф. 42650 - Копривщица – 5 длъжности

 5. 5. за в. ф. 38410 - София – 5 длъжности

 6. за в. ф. 42170 – Сливен – 3 длъжности

 7. за в. ф. 36450 - София – 6 длъжности

 8. за в. ф. 26050 - София – 4 длъжности


Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 (41) години.


     Възрастта от 41 години се прилага по отношение на кандидатите за войници, които отговарят на следните условия: 1. Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

 2. Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).


            Кандидатите за офицери и сержанти, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако отговарят на следните условия: 1. към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 50 години.

 2. Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.


  Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая 703 на община Ч. Бряг (понеделник, сряда, и петък) и в стая 112 на община Кнежа (вторник и четвъртък)


На сайта на Министерството на отбраната в секция документи:


https://www.mod.bg/bg/documents.html


На сайта на община Червен Бряг в секция обяви:


http://chervenbryag.bg


За справки:


GSM 0886851886,


във Военно Окръжие Плевен -Тел. 064822921


 


Обява

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН Община Червен Бряг и Община Кнежа
15.03.2018
/assets/Voenni/2017/27.06/Obiavi_Shumen_Asenowgr_Vidin_Troqn_001a.png

 
 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
 
 
 

     Със заповед  № ОХ-206/09.03.2018г. на министъра на  отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования както следва:

 

 1. 1. за в. ф. 22980 – София – 30 длъжности.
 2. за в. ф. 28860 – Горна Малина – 9 длъжности
 3. за в. ф. 32450 – Мокрен – 7 длъжности

 

Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 (41) години.

     Възрастта от 41 години се прилага по отношение на кандидатите за войници, които отговарят на следните условия:

 1. Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.
 2. Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).

            Кандидатите за офицери и сержанти, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако отговарят на следните условия:

 1. към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 50 години.
 2. Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба) и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

  Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая 703 на община Ч. Бряг (понеделник, сряда, и петък) и в стая 112 на община Кнежа (вторник и четвъртък)

На сайта на Министерството на отбраната в секция документи:

https://www.mod.bg/bg/documents.html

На сайта на община Червен Бряг в секция обяви:

http://chervenbryag.bg


За справки:

GSM 0886851886,

във Военно Окръжие Плевен -Тел. 064822921

 

Приложения


Покана за участие в избор на членове на националния Съвет на децата на общинско ниво
13.03.2018

Община Кнежа, обявява покана за участие в избор на членове на националния Съвет на децата на общинско ниво. В изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на детето, Съветът на децата е консултативен орган към Председателя на Агенцията за защита на детето, като по този начин се цели да се насърчава детското участие в изработването на политики и вземане на решения.

Всяко дете от Община Кнежа до 18 годишна възраст може да бъде предложено за член на този Съвет по едно от следните направления:

- Членове на училищни форми на самоуправление, съгласно чл.171 на ЗПУО, или детски/младежки съвети, парламенти и др.

- Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

- Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социалните услуги за деца;

- Индивидуални кандидатури.

Всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления!!!

Документите за кандидатстване (Приложение 1) от утвърдената Процедура за избор на членове на Съвета на децата, можете да намерите в линка по-долу. Кандидатстване: до 24 май 2018 г. на адрес:

гр. Кнежа

ул. „Марин Боев” №69                                                                    

До Кмета на Община Кнежа

или на електронен адрес: obstina_kneja@abv.bg

Комисия, назначена от Кмета, ще разгледа получените предложения, ще направи подбор и ще излъчи 3 кандидатури за членове на Съвета по всяко направление от името на Община Кнежа за участие в избора на областно ниво.


График за сметоизвозване за месец Март 2018г.
26.02.2018

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа