График за сметоизвозване за месец Август 2017г.
25.07.2017

Съобщение до гражданите на Община Кнежа
25.07.2017

Съобщение във връзка с изготвянето на кадастрална карта на град Кнежа
21.07.2017
Уважаеми съграждани,

    Уведомяваме Ви, че във връзка с изготвянето на кадастрална карта на град Кнежа, продължава извършването на геодезическо заснемане на имоти и сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти в сгради, съгласно публикуваната към настоящето съобщение. Замерването се извършва от екипи на фирмата- изпълнител „ГЕО 2000” ООД.  При допускане на екипите до Вашите имоти, изисквайте да удостоверят самоличността си с бадж - идентификационна карта, върху които има положени подпис и печат на управителя на фирмата-изпълнител и на Кмета на Община Кнежа.
         Такси за извършване на замерванията НЕ СЕ СЪБИРАТ. Изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри се финансира от Държавата в лицето на Агенция по геодезия, картография и кадастър.
          При възникнали въпроси от Ваша страна, моля обръщайте се на следния телефон: 02 816 76 76 – офис на фирма „Гео 2000” ООД.

Рокфест Кнежа 2017
12.07.2017
Скъпи почитатели на рока, гости и съграждани, 
Във връзка с провеждането на Рок фестивала на 14-ти, 15-ти и 16-ти юли Ви информирам за следните организационни дейности и промени в движението до лесопарк „Гергана”:
1. За по-лесната ориентация на гостите на града ще бъдат поставени указателни табели на всички входни пътни артерии и възлови кръстовища; 
2. Пътят до лесопарк „Гергана” ще бъде затворен след кръстовището с пътя за с. Гостиля (десния завой за парка). Там ще бъдат обособени паркинги за спиране на автомобилите. Гостите на рок фестивала ще бъдат извозвани до входа с няколко буса. Извозването е БЕЗПЛАТНО! Бусовете ще се движат непрестанно и след приключване на концертите, за да могат гостите да се транспортират обратно. За повече информация, потърсете някой от организаторите, които ще носят обозначителни светлоотразителни жилетки. До входа ще бъдат допускани само автомобили на търговците от кетъринга, които имат пропуск, издаден от Община Кнежа. 
Земните пътища около лесопарка също ще бъдат затворени.
Умолявам гостите да спазват предписанията и указанията на организаторите!
3. Ще бъде обособен и охраняем паркинг за мотоциклети в непосредствена близост до входа на парка. Те ще имат пряк достъп и няма да бъдат спирани като автомобилите. Целта е пътят до фестивала да не бъде блокиран от паркирали автомобили, за да могат специализираните автомобили на Бърза помощ и Пожарна да имат постоянен достъп при нужда. 
4. Ще има редовна автобусна линия от града към лесопарк „Гергана” по предварително определени маршрути, които прилагам. Автобусите ще се движат всеки ден от 14:00 часа до приключване на концертите.


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН Община Червен Бряг и Община Кнежа
04.07.2017

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

                         

     

     Със заповеди № ОХ-556/08.06.2017 г. и № ОХ-519/01.06.2017 г на министъра на  отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования както следва:

 

1.1. Оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов, оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военноморските сили – 10 бр.

1.2. Във военно формирование 22980 – София, 3 длъжности

 
Обява за Национална гвардейска част - духов оркестър

Обява за военно формирование 22980

  Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая 703 на община Ч. Бряг (понеделник, сряда, и петък) и в стая 112 на община Кнежа (вторник и четвъртък)

На сайта на община Червен Бряг в секция обяви:

http://chervenbryag.bg

 

За справки:

GSM 0886851886,

във Военно Окръжие Плевен -Тел. 064822921


Нови възможности за грижа