Община наградена с Етикет за иновации и добро демократично управление на местно ниво.
17.10.2017

Кампания на НЗОК "За отворени досиета"
13.10.2017

Обявление за публично обсъждане на Общ устройствен план на Община Кнежа
12.10.2017

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН Община Червен Бряг и Община Кнежа
12.10.2017

Със заповеди № ОХ-1012/28.09.2017 г. и  № ОХ-1026, ОХ-1027/04.10.2017г. на министъра на  отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования както следва:

  1. 2 (две) вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за офицери,
  2. 3 (три) вакантни длъжности за офицери и 2 (две) за сержанти във военно формирование 28330 – Смолян от състава на Сухопътните войски
  3. 1 (една) вакантна длъжност за офицер в Националната гвардейска част, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Заповеди


Мениджър за един ден
12.10.2017

Ден на Българската община
12.10.2017

Нови възможности за грижа