Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 
23.01.2017
Обява на военно окръжие Плевен - свободни работни места

  Със заповед № ОХ-29/11.01.2017г.на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:

  1. В гарнизон Стара Загора, 150 длъжности
  2. В гарнизони Карлово и Казанлък, 300 длъжности
  3. Във в. ф. 44220 - Пловдив, 36 длъжности съгласно


Обява и приложения


05.01.2017
Информация за проект финансиран по Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”

28.12.2016
График за сметоизвозване за месец Януари 2017г.

График за сметоизвозване на територията на община Кнежа за месец Януари 2017г.


27.12.2016
Покана за публично обсъждане на проект на общински бюджет за 2017г.

22.12.2016
Информация на НАП офис Плевен

Териториална дирекция на НАП Велико Търново - офис Плевен: Земеделските стопани избират как да се облагат доходите им през 2017г.


29.11.2016
График за сметоизвозване за месец Декември 2016г.

График за сметоизвозване на територията на община Кнежа за месец Декември 2016г.


 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не