СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН Община Червен Бряг и Община Кнежа
27.06.2017
/assets/Voenni/2017/27.06/Obiavi_Shumen_Asenowgr_Vidin_Troqn_001a.png 
 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
                          /assets/Voenni/2017/27.06/Obiavi_Shumen_Asenowgr_Vidin_Troqn_001b.png

     

     Със заповеди ОХ-538/05.06.2017г., № ОХ-543/05.06.2017 г.,  № ОХ-490/25.05.2017 г. на министъра на  отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за офицери за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования както следва:

 

1.1. Във военно формирование 24490 – Асеновград, една длъжност

1.2. Във военно формирование 54060 – Шумен, две длъжности

1.3. Във военно формирование 24430 – Троян, една длъжност

1.4. Офицер във Военно окръжие II степен Видин, една длъжност

 

          Кандидатите за офицери, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако отговарят на следните условия:

  1. към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 50 години.
  2. Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба) и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

  Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая 703 на община Ч. Бряг (понеделник, сряда, и петък) и в стая 112 на община Кнежа (вторник и четвъртък)

Обяви за офицериНа сайта на община Червен Бряг в секция обяви:

http://chervenbryag.bg


За справки:

GSM 0886851886,

във Военно Окръжие Плевен -Тел. 064822921


Указания за разделно събиране на отпадъци
22.06.2017
Указания за разделно събиране на битовите-рециклируеми отпадъцина територията на Община Кнежа

Обява - промяна на часове за сметоизвозване
20.06.2017
Обява - промяна на часове за сметоизвозване

Покана за пулично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Кнежа 2016г.
06.06.2017
Покана за пулично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Кнежа 2016г.

График за сметоизвозване за месец Юни 2017 г.
31.05.2017
График за сметоизвозване за месец Юни 2017 г.

БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ „ВОЕНЕН ЛЕКАР“ и „ВОЕННA МЕДИЦИНСКA СЕСТРA“
31.05.2017

 БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ

 „ВОЕНЕН ЛЕКАР“ и „ВОЕННA МЕДИЦИНСКA СЕСТРA“

 

 

За първи път в България Медицински университет “Проф. д-р Параскев

Стоянов” – Варна (МУ-Варна), съвместно с Военномедицинска академия – София (ВМА) и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” (ВВМУ), предлагат възможност за безплатно обучение по специалност „Военен лекар“ и „Военна медицинска сестра“ .

Студентите от тези специалности ще получат призната в Европейския съюз диплома от МУ-Варна.

Ще им бъдат предоставени условия за работа и развитие в отлични технологични бази и контакти с водещи специалисти, както и гарантирана реализация след завършване с договор за работа 10 години.

Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая 703  на община Червен Бряг (понеделник, сряда, и петък) и в стая 112 на община Кнежа (вторник и четвъртък).

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ

   

За справки:

GSM 0886851886,

във Военно Окръжие Плевен -Тел. 064822921

На сайта на община Червен Бряг в секция обяви:

http://chervenbryag.bg

На сайта на община Кнежа в секция новини:

http://www.kneja.acstre.com

 

 

 


Нови възможности за грижа