Откриване на обновената сграда на ДГ „Огнян Михайлов”
04.10.2017

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН Община Червен Бряг и Община Кнежа
02.10.2017

Община Червен Бряг и Община Кнежа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

                          ОБЯВАНа вниманието на всички хотелиери на територията на Община Кнежа
25.09.2017

Одобрен проект за рехабилитация на уличната мрежа на гр. Кнежа след извършени ремонти на канализационната система.
19.09.2017

Концерт и конкурс по случай първия учебен ден
13.09.2017

Нови възможности за грижа