О Б Я В А ЗА ВАКАНТНИ ЛЕКАРСКИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
31.05.2017

О Б Я В А

ЗА ВАКАНТНИ ЛЕКАРСКИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

 

 

Със заповед № ОХ-360/12.04.2017 г.. на министъра на отбраната Република България е разкрита процедура за обявяване на 2 (две) вакантни

длъжности за офицери във военни формирования на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили

граждански висши училища, които са изпълнявали военна служба .

В офисите за водене на военен отчет в Община Червен Бряг и Община Кнежа се приемат документи на желаещите, съгласно обявените длъжности

 

Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая 703  на община Червен Бряг (понеделник, сряда, и петък) и в стая 112 на община Кнежа (вторник и четвъртък)

   ПРИЛОЖЕНИЕ         

За справки:

GSM 0886851886,

във Военно Окръжие Плевен -Тел. 064822921

На сайта на община Червен Бряг в секция обяви:

http://chervenbryag.bg

На сайта на община Кнежа в секция новини:

http://www.kneja.acstre.com

           


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН Община Червен Бряг и Община Кнежа
11.05.2017

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

     Със заповеди № ОХ-391/24.04.2017 г. и  № ОХ-320/03.04.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки и офицерски длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования както следва:

  1. във военно формирование 22240 – Сливен - 43 бр.
  2. за офицери и за сержанти в НВУ „Васил Левски”, за приемане на военна служба на лица, които са изпълнявали военна служба- 5бр.

График за сметоизвозване за месец Май 2017г.
28.04.2017
График за сметоизвозване на територията на Община Кнежа за месец Май 2017г.

Съобщение във връзка с изготвянето на кадастрална карта на град Кнежа
05.04.2017


Прекъсване на електрозахранването на 30.03.2017г.
29.03.2017
ЧЕЗ уведомява гражданите на град Кнежа че на 30.03.2017г. ще бъде прекъснато електрозахранването от 9:15 до 15:15 часа.

Нови възможности за грижа