Честит Димитровден
26.10.2017

Обява: Промяна на начален час за сметосъбиране
25.10.2017


„Натура 2000 на колела – пътуващо кино“
24.10.2017

Обява за набиране на български граждани без военна подготовка желаещи да получат начална военна подготовка
17.10.2017

Със Заповед №ОХ – 351/10.4.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е обявен КАТАЛОГ на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2017 г., както следва:

във ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22160 – ПЛЕВЕН – ЦЕНТЪР ЗА ВОЕННА ПОДГОТОВКА

продължителност на курса 4 учебни седмици

от 20.11.2017 до 15.12.2017 г.


Община наградена с Етикет за иновации и добро демократично управление на местно ниво.
17.10.2017

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа