Обучение на лицата определени за членове на СИК и ПСИК на 21.03.2017г. от 15:00 в ресторант "Хибрид"
20.03.2017

Община Червен Бряг и Община Кнежа обявяват процедура по обявяване на войнишки и офицерски длъжности за приемане на военна служба
09.03.2017
Община Червен Бряг и Община Кнежа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

                         

     

     Със заповеди № ОХ-129 и № ОХ-130/07.02.2017г.на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки и офицерски длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования както следва:

  1. Национална гвардейска част – в.ф. 54800 гр. София 32 бр.
  2. Офицерска длъжност във в.ф. 48960 гр. София 1 бр.

 

Обява - Национална гвардейска част

Обява - СКС

График за сметоизвозване за месец Март 2017г.
24.02.2017
График за сметоизвозване на територията на Община Кнежа за месец Март 2017г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН Община Червен Бряг и Община Кнежа
21.02.2017
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
                         
     
  

Със заповед ОХ-115/06.02.2017 г. на министъра на отбраната на

Република България е разкрита процедура по обявяване на 30 войнишки

длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански,

средни или висши училища в страната и в чужбина, в 68 бригада Специални

сили (военно формирование 32990) в гарнизон Пловдив

Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 (41) години.

     Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 41 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

  1. Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.
  2. Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).
Обява №68

Планирано прекъсване на електрозахранването
21.02.2017
Планирано прекъсване на електрозахранването

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН Община Червен Бряг и Община Кнежа
14.02.2017
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН
Община Червен Бряг и Община Кнежа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Нови възможности за грижа