Първи открит международен фестивал по шахмат
30.08.2012
В четири поредни дни, от 27 до 30 август, в Общински социален комплекс, град Кнежа се проведе  Първия  открит международен фестивал по шахмат,организиран от Шахматен клуб „Веселин Топалов” Кнежа, със съдействието наШахматен клуб „Левски” София и основния спонсор на мероприятието - Община Кнежа.Състезанието се проведе по швейцарска система -в9 кръга, като участие взеха 36 шахматисти от различни градове- София, Варна,Плевен, Шумен, Свищов, Оряхово, Разград, Враца, Червен Бряг и Кнежа. От роднияни град Кнежа в състезанието се включиха 8 души, като най-добре се представи майсторана спорта Велизар Банков с 5,5 точки от максималните 9. Първото място в тазгодишната шахматна надпревара беприсъдено...

Програма Панаирни Дни - Кнежа 2012
24.08.2012
Програма Панаирни Дни - Кнежа 2012

Г Р А Ф И К на заседанията на постоянните комисии за извънредното заседание през АВГУСТ 2012 година
24.08.2012

Подготовка на партньорски проект по "Оперативна програма Регионално Развитие"
20.08.2012
Подробности тук...

Инвестиционно предложение и решение
31.07.2012
Ивестиционно предложение и решение на РИОСВ Плевен.

Редовно заседание на Общинския Съвет на 31.07.2012
23.07.2012
Свикване на Общински Съвет на Община Кнежа.График на заседанията на постоянните комисии за редовното заседание през ЮЛИ 2012 година.

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа