Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 
01.10.2014
Вътрешни правила

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в община Кнежа тук


30.09.2014
Публична покана на ОДЗ №2

ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ № 2 „Д. Чергарска“Публична покана с уникален номер №9034160 тукДокументация за участие тукПриложения тук


30.09.2014
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА РИТУАЛНА ЗАЛА:„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМНИЯ И ПОДЗЕМНИЯ ЕТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНА И РИТУАЛНА ЗАЛА  И ИЗГРАЖДАНЕ НА РАМПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА, НОВО ВЪНШНО СТЪЛБИЩЕ” тукУникален идентификационен номер на поръчката: 00672-2014-0017


26.08.2014
Провеждане на конкурс

Провеждане на конкурс за избор на специалисти за предоставяне на услуга "Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове" по проект "Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в община Кнежа"За позиция Медиатор:Покана за изразяване на интерес тукЗадание за работа и обхват на услугите тукОбразен на CV тукЗа позиция Социален работник/социален педагог:Покана за изразяване на интерес тукЗадание за работа и обхват на услугите тукОбразен на CV тукЗа позиция социален работник-координатор:Покана за изразяване на интерес тукЗадание за работа и обхват на услугите тукОбразен на CV тук


26.06.2014
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ „СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ”, С. ЛАЗАРОВО, ОБЩИНА КНЕЖА "Обявление тукРешение № 370/26.06.2014 г. тук


26.06.2014
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ И НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ В М.”МЕРАТА”, ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. КНЕЖА”Обявление тукРешение № 371/ 26.06.2014 г. тук


 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не