Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 
26.08.2014
Провеждане на конкурс

Провеждане на конкурс за избор на специалисти за предоставяне на услуга "Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове" по проект "Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в община Кнежа"За позиция Медиатор:Покана за изразяване на интерес тукЗадание за работа и обхват на услугите тукОбразен на CV тукЗа позиция Социален работник/социален педагог:Покана за изразяване на интерес тукЗадание за работа и обхват на услугите тукОбразен на CV тукЗа позиция социален работник-координатор:Покана за изразяване на интерес тукЗадание за работа и обхват на услугите тукОбразен на CV тук


26.06.2014
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ „СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ”, С. ЛАЗАРОВО, ОБЩИНА КНЕЖА "Обявление тукРешение № 370/26.06.2014 г. тук


26.06.2014
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ И НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ В М.”МЕРАТА”, ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. КНЕЖА”Обявление тукРешение № 371/ 26.06.2014 г. тук


25.06.2014
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ ЗА СТРОЕЖА ПО ПРОЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА В ГР. КНЕЖА И С. ЛАЗАРОВО, ОБЩИНА КНЕЖА”Обявление тукРешение № 365/25.06.2014 г. тук


25.06.2014
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ ЗА СТРОЕЖА ПО ПРОЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА В ГР. КНЕЖА И С. ЛАЗАРОВО, ОБЩИНА КНЕЖА”Обявление тукРешение № 365/25.06.2014 г. тук


07.05.2014
Провеждане на конкурс

Провеждане на конкурс за избор на специалисти за предоставяне на услуга "здравна консултация за деца" по проект "Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в община Кнежа"Покана за изразяване на интерес за позиция лекар-педиатърЗадание за работа и обхват на услугите тукПримерна форма за професионална биография (CV)Покана за изразяване на интерес за позиция стоматологЗадание за работа и обхват на услугите тукПримерна форма за професионална биография (CV)Покана за изразяване на интерес за позиция медицинска сестраЗадание за работа и обхват на услугите тукПримерна форма за професионална биография (CV)Покана за изразяване на интерес за позиция МедиаторЗадание за работа и...


 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не