Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 
25.06.2014
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ ЗА СТРОЕЖА ПО ПРОЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА В ГР. КНЕЖА И С. ЛАЗАРОВО, ОБЩИНА КНЕЖА”Обявление тукРешение № 365/25.06.2014 г. тук


25.06.2014
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ ЗА СТРОЕЖА ПО ПРОЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА В ГР. КНЕЖА И С. ЛАЗАРОВО, ОБЩИНА КНЕЖА”Обявление тукРешение № 365/25.06.2014 г. тук


07.05.2014
Провеждане на конкурс

Провеждане на конкурс за избор на специалисти за предоставяне на услуга "здравна консултация за деца" по проект "Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в община Кнежа"Покана за изразяване на интерес за позиция лекар-педиатърЗадание за работа и обхват на услугите тукПримерна форма за професионална биография (CV)Покана за изразяване на интерес за позиция стоматологЗадание за работа и обхват на услугите тукПримерна форма за професионална биография (CV)Покана за изразяване на интерес за позиция медицинска сестраЗадание за работа и обхват на услугите тукПримерна форма за професионална биография (CV)Покана за изразяване на интерес за позиция МедиаторЗадание за работа и...


16.04.2014
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на строителни материали, бетон и емулсия за нуждите на Община Кнежа” по обособени позиции, както следва:Обособена позиция 1: Инертни материали;Обособена позиция 2: Бетон клас В20;Обособена позиция 3: Катионна битумна емулсия- бързоразпадаща се- клас С60В4Документация за участие тук


16.04.2014
ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:„Доставка на сметосъбиращи съдове – специализиран контейнер за битови отпадъци тип  „Бобър” с обем 1,1 куб.м. и метална кофа тип „Мева” с обем 0,11 куб.м.”, включваща следните обособени позиции: Позиция 1: Доставка на 40 /Четиридесет/ бр. специализиран контейнер за битови отпадъци тип  „Бобър”с обем 1,1 куб.м; Позиция 2: Доставка на 520 /Петстотин и двадесет/ бр. метална кофа тип „Мева” с обем 0,11 куб. м.;Публична покана с уникален №9028380 тукОписание на обекта на поръчката и техническа спецификация тукОбразци и указания за попълването им тук


28.03.2014
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„РЕМОНТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БОРБА-1896”, ГР.КНЕЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ”Решение №164/28.03.2014г. тукОбявление с изх. № 0400-93 тук


 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не