Сесия на Общински съвет - Кнежа на 29.09.2017г.
19.09.2017Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа