Сесия на Общински Съвет - 14.02.2013г.
27.06.2014
Извънредна Сесия на Общински Съвет - 14.02.2013г.

График на заседанията на постоянните комисии за редовното заседание през Януари 2013 година
26.06.2014
График на заседанията на постоянните комисии за редовното заседание през Януари 2013 година тук

Сесия на Общински Съвет - 31.01.2013г.
26.06.2014
Свикване на сесия на Общински Съвет - 31.01.2013г.

График на заседанията на постоянните комисии за редовното заседание през ДЕКЕМВРИ 2012 година
25.06.2014
График на заседанията на постоянните комисии за редовното заседание през ДЕКЕМВРИ 2012 година тук

Сесия на Общински Съвет - 20.12.2012г.
25.06.2014
Сесия на Общински Съвет - 20.12.2012г. тук

График на заседанията на постоянните комисии за редовното заседание през Ноември 2012 година
24.06.2014
График на заседанията на постоянните комисии за редовното заседание през Ноември 2012 година тук

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа