Писмо за сесия на 27.03.2012
17.06.2014
Писмо за сесия на 27.03.2012г.

График на заседанията на Общински Съвет през втората половина на Февруари 2012г.
16.06.2014
График на заседанията на Общински Съвет през втората половина на Февруари 2012г.

Писмо за сесия на 28.02.2012
16.06.2014
Писмо за сесия на 28.02.2012

График на заседанията на Общински Съвет през Февруари 2012г.
15.06.2014
График на заседанията на Общински Съвет през Февруари 2012г.

Писмо за сесия на 13.02.2012
15.06.2014
Редовно заседание на Общински съвет

График на заседанията за Януари 2012г.
13.06.2014
График Януари 2012г.

Нови възможности за грижа