График на заседанията на постоянните комисии за редовното заседание през СЕПТЕМВРИ 2012 година
22.06.2014
График на заседанията тук

Сесия на Общински Съвет - 27.09.2012
22.06.2014
Писмо за свикване на Сесия на Общински Съвет на 27.09.2012г.

Г Р А Ф И К на заседанията на постоянните комисии за извънредното заседание през АВГУСТ 2012 година
21.06.2014

Редовно заседание на Общинския Съвет на 31.07.2012
20.06.2014
Свикване на Общински Съвет на Община Кнежа.График на заседанията на постоянните комисии за редовното заседание през ЮЛИ 2012 година.

График на заседанията на Общински Съвет през Май 2012г.
19.06.2014
График на заседанията на Общински Съвет през Май 2012г.

Писмо за сесия на 31.05.2012
19.06.2014
Писмо за сесия на 31.05.2012г.

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа