Сесия на Общински Съвет - 29.11.2012г.
24.06.2014
Писмо за свикване на Сесия на Общински Съвет - 29.11.2012г. тук

Сесия на Общински Съвет - 30.10.2012г.
23.06.2014
Писмо за свикване на Сесия на Общински Съвет - 30.10.2012г.

График на заседанията на постоянните комисии за редовното заседание през ОКТОМВРИ 2012 година
23.06.2014
График на заседанията тук

График на заседанията на постоянните комисии за редовното заседание през СЕПТЕМВРИ 2012 година
22.06.2014
График на заседанията тук

Сесия на Общински Съвет - 27.09.2012
22.06.2014
Писмо за свикване на Сесия на Общински Съвет на 27.09.2012г.

Г Р А Ф И К на заседанията на постоянните комисии за извънредното заседание през АВГУСТ 2012 година
21.06.2014

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа