График на заседанията на Общински Съвет през Април 2012г.
18.06.2014
График на заседанията на Общински Съвет през Април 2012г.

Писмо за сесия на 27.04.2012
18.06.2014
Писмо за сесия на 27.04.2012г.

График на заседанията на Общински Съвет през втората половина на Март 2012г.
17.06.2014
График на заседанията на Общински Съвет през втората половина на Март 2012г.

Писмо за сесия на 27.03.2012
17.06.2014
Писмо за сесия на 27.03.2012г.

График на заседанията на Общински Съвет през втората половина на Февруари 2012г.
16.06.2014
График на заседанията на Общински Съвет през втората половина на Февруари 2012г.

Писмо за сесия на 28.02.2012
16.06.2014
Писмо за сесия на 28.02.2012

Нови възможности за грижа