Сесия на Общински съвет - 02.02.2017г.
01.02.2017
С В И К В А М: Общинският съвет на заседание на 02.02.2017 година от 1700 часа в заседателната зала на Общински съвет - Кнежа при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

Г Р А Ф И К на заседанията на постоянните комисии през ФЕВРУАРИ 2017 година
01.02.2017
Г Р А Ф И К на заседанията на постоянните комисии през ФЕВРУАРИ 2017 година   на 02.02.2017 година (четвъртък) от 16,30 часа Съвместно заседание на Комисия по устройството и развитието на територията на общината и Комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна политика, общинска собственост и здравна политика.

Сесия на Общински съвет - 30.01.2017г.
20.01.2017
Свикване на сесия на Общински съвет - Кнежа на 30.01.2017г.

График на заседанията на постоянните комисии за месец Януари 2017 година
20.01.2017
График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Кнежа за месец Януари 2017 година

Сесия на Общински съвет - 23.12.2016г.
15.12.2016
Свикване на редовна сесия на Общински съвет - Кнежа на 23.12.2016г.

График на заседанията на постоянните комисии за месец Декември 2016 година
15.12.2016
График на заседанията на постоянните комисии за месец Декември 2016 година

Нови възможности за грижа