График на заседанията на постоянните комисии за месец Януари 2017 година
20.01.2017
График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Кнежа за месец Януари 2017 година

Сесия на Общински съвет - 23.12.2016г.
15.12.2016
Свикване на редовна сесия на Общински съвет - Кнежа на 23.12.2016г.

График на заседанията на постоянните комисии за месец Декември 2016 година
15.12.2016
График на заседанията на постоянните комисии за месец Декември 2016 година


График на заседанията на постоянните комисии за месец Ноември 2016 година
22.11.2016
График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет -Кнежа за месец Ноември 2016 година

Сесия на Общински съвет - 30.11.2016г.
22.11.2016
Свиква се редовна сесия на Общински съвет - Кнежа на 30.11.2016г.

Нови възможности за грижа