Сесия на Общински съвет - 02.02.2017г.
01.02.2017
С В И К В А М: Общинският съвет на заседание на 02.02.2017 година от 1700 часа в заседателната зала на Общински съвет - Кнежа при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

Г Р А Ф И К на заседанията на постоянните комисии през ФЕВРУАРИ 2017 година
01.02.2017
Г Р А Ф И К на заседанията на постоянните комисии през ФЕВРУАРИ 2017 година   на 02.02.2017 година (четвъртък) от 16,30 часа Съвместно заседание на Комисия по устройството и развитието на територията на общината и Комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна политика, общинска собственост и здравна политика.

Сесия на Общински съвет - 30.01.2017г.
20.01.2017
Свикване на сесия на Общински съвет - Кнежа на 30.01.2017г.

График на заседанията на постоянните комисии за месец Януари 2017 година
20.01.2017
График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Кнежа за месец Януари 2017 година

Сесия на Общински съвет - 23.12.2016г.
15.12.2016
Свикване на редовна сесия на Общински съвет - Кнежа на 23.12.2016г.

График на заседанията на постоянните комисии за месец Декември 2016 година
15.12.2016
График на заседанията на постоянните комисии за месец Декември 2016 година

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа