График на заседанията на постоянните комисии за месец Ноември 2016 година
22.11.2016
График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет -Кнежа за месец Ноември 2016 година

Сесия на Общински съвет - 30.11.2016г.
22.11.2016
Свиква се редовна сесия на Общински съвет - Кнежа на 30.11.2016г.

График за заседание на ПК към общински съвет Кнежа във връзка с извънредна сесия на 18.11.2016г.
16.11.2016
График за заседание на ПК към общински съвет Кнежа във връзка с извънредна сесия на 18.11.2016г.

Извънредна сесия на общински съвет Кнежа на 18.11.2016г.
16.11.2016
Свикване на извънредна сесия на общински съвет Кнежа на 18.11.2016г.

График на заседанията на постоянните комисии за месец Октомври 2016 година
21.10.2016
График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Кнежа за месец Октомври 2016 година

Нови възможности за грижа