Извънредна сесия на общински съвет Кнежа на 22.03.2017 г.
22.03.2017
Извънредна сесия на общински съвет Кнежа на 22.03.2017 г.                           График извънредна сесия на общински съвет Кнежа на 22.03.2017 г.

Сесия на Общински съвет - 28.02.2017г.
17.02.2017
Свикване на редовна сесия на Общински съвет - Кнежа на 28.02.2017г.

График на заседанията на постоянните комисии за месец Февруари 2017 година
17.02.2017
График на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Кнежа, за месец Февруари 2017 година

Сесия на Общински съвет - 02.02.2017г.
01.02.2017
С В И К В А М: Общинският съвет на заседание на 02.02.2017 година от 1700 часа в заседателната зала на Общински съвет - Кнежа при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

Г Р А Ф И К на заседанията на постоянните комисии през ФЕВРУАРИ 2017 година
01.02.2017
Г Р А Ф И К на заседанията на постоянните комисии през ФЕВРУАРИ 2017 година   на 02.02.2017 година (четвъртък) от 16,30 часа Съвместно заседание на Комисия по устройството и развитието на територията на общината и Комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна политика, общинска собственост и здравна политика.

Сесия на Общински съвет - 30.01.2017г.
20.01.2017
Свикване на сесия на Общински съвет - Кнежа на 30.01.2017г.

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа