Трудова заетост и Безработица

Списък на обявените Свободни работни места към 01.02.2018г.
02.02.2018

Списък на обявените Свободни работни места към 03.01.2018г.
03.01.2018

Списък на обявените Свободни работни места към 06.11.2017г.
07.11.2017

Списък на обявените СРМ към 04.09.2017 г.
05.09.2017

Списък на обявените Свободни работни места към 03.08.2017г.
03.08.2017

Списък на обявените Свободни работни места към 05.07.2017г.
18.07.2017
Списък на обявените Свободни работни места към 05.07.2017г.

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа