Защита на лични данни
 
 
Трудова заетост и Безработица

Списък на обявените Свободни работни места към 03.04.2018г.
03.04.2018

Списък на обявените Свободни работни места към 06.03.2018г.
06.03.2018

Списък на обявените Свободни работни места към 01.02.2018г.
01.02.2018

Списък на обявените Свободни работни места към 03.01.2018г.
02.01.2018

Списък на обявените Свободни работни места към 06.11.2017г.
07.11.2017

Списък на обявените СРМ към 04.09.2017 г.
04.09.2017

Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?